Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án Venus Luxury

Dự án Venus Luxury là dự án căn hộ nằm tại trung tâm quận 5 của chủ đầu tư Vietcomreal. Vậy trách nhiệm của chủ đầu tư đối với chung cư Venus Luxury là như thế nào.

Dưới đây liệt kê các trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án Venus Luxury cũng như đối với những khách hàng đã đăng ký mua căn hộ.

  1. Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án Venus Luxury đúng tiến độ, đúng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.
  2. Ký quỹ để thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư. Tiến hành đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo luật kinh doanh bất động sản và đảm bảo năng lực tài chính của mình để thực hiện dự án.
  3. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các tiện ích của dự án theo đúng như quy hoạch chi tiết 1/500, nội dung quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Venus Luxury do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng phải đảm bảo xây dựng đúng tiến độ, tuân thủ theo đúng thiết kế và diện tích căn hộ được phê duyệt, nếu có sai số về diện tích căn hộ thì cũng không được quá 2%.
  4. Bên cạnh đó chủ đầu tư cũng phải đóng góp một phần căn hộ vào quỹ nhà ở xã hội của thành phố.
  5. Công khai các thông tin về dự án lên trang điện tử của dự án, cập nhập thường xuyên tình hình triển khai và tiến độ dự án theo định kỳ và khi dự án Venus Luxury kết thúc để khách hàng mua căn hộ có thể nắm bắt và theo dõi tình hình dự án, cũng như những thay đổi thông báo mới nhất về dự án.
  6. Thực hiện và tuân thủ đầu đủ các cam kết trong hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng. Bàn giao căn hộ và các giấy tờ liên quan đến căn hộ cho khách hàng đã mua sản phẩm. Chủ đầu tư dự án Venus Luxury cũng phải cam kết đã thực hiện dự án và mua bán căn hộ cho khách hàng đúng theo quy định của pháp luật.
  7. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ Venus Luxury, chủ đầu tư dự án phải tiến hành làm các thủ tục để đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất cho khách hàng đã mua căn hộ. Nếu khách hàng có yêu cầu đề nghị tự thực hiện các thủ tục trên thì chủ đầu tư dự án phải hỗ trợ, cung cấp các giấy tờ liên quan, hồ sơ căn hộ cho khách hàng.
  8. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính do pháp luật quy định như đóng tiền sử dụng đất…vv Bên cạnh đó, cũng phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu như trong trường hợp dự án xảy ra sai phạm trong việc phát triển dự án Venus Luxury, hay các hoạt động thu tiền trước của khách hàng.
  9. Bồi thường thiệt hại cho người mua căn hộ nếu như vi phạm hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư và cam kết sử dụng tiền mua căn hộ của khách hàng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án căn hộ Venus Luxury Quận 5. Huy vọng bài viết sẽ mang lại cho khách hàng mua căn hộ những thông tin bổ ích, đồng thời yên tâm hơn khi quyết định chọn mua căn hộ Venus Luxury.

Dự án căn hộ venus luxury quận 5
Dự án căn hộ venus luxury quận 5
0939 368 567 Đăng Ký