Kế hoạch chiêu thị căn hộ Venus Luxury dành cho đối tượng môi giới các nhân

Kế hoạch chiêu thị căn hộ Venus Luxury dành cho đối tượng môi giới các nhân

Thời gian

Hạng mục

Tuần 1

- Thiết kế tờ rơi, bảng quảng cáo, brochure, thư ngỏ, thư mời.

- Liên hệ các đơn vị in ấn đặt hàng sản phẩm( tờ rơi, bảng quảng cáo, brochure….)

- Thiết kế nội dung số về dự án.

- Tiến hành lập website về dự án

Tuần 2

- Tiến hành phát tờ rơi, thư ngõ

- Tiến hành treo các poster quảng cáo

- Tiến hành đăng các nội dung số về dự án lên website 

- Tiến hành đưa website dự án vào hoạt động.

Tuần 3

- Tiếp nhận phản hồi của khách hàng và thị trường

Tuần 4-7

- Tiến hành đánh giá sơ bộ hoạt động marketing

- Tiến hành các hoạt động marketing bổ sung.

 

Bảng chi phí quảng cáo căn hộ Venus Luxury dự kiến (đối tượng môi giới viên các nhân).

Hạng mục

Số lượng

Chi phí 

Ghi chú

Tờ rơi

5000 (trắng đen)

2,5 triệu

C100(A4) trắng đen

Brochure

2000

2,5 triệu

A3(29,7x40cm)

Website dự án

1

1 triệu

- Chi phí SEO

- Chi phí lập website

Poster quảng cáo

23

2 triệu

-10 m2

Tổng cộng

 

8 triệu

 

 

0939 368 567 Đăng Ký