Hoạt động quảng cáo và phân phối căn hộ Venus Luxury

Tìm hiểu về cách thức chủ đầu tư dự án căn hộ Venus Luxury quận 5 phân phối sản phẩm căn hộ của mình đến với khách hàng quam tâm dự án

Quyết định về phân phối căn hộ Venus Luxury.
Bao gồm các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đưa bất động sản đến với người tiêu dung. Các kênh phân phối điển hình thị trường bất động sản:
- Với kênh phân phối trực tiếp: bán trực tiếp cho người tiêu dung, bán qua màn lưới chi nhánh.
- Với kênh phân phối gián tiếp: bán qua sàn giao dịch/nhà môi giới bất động sản, bán qua hệ thống phân phối toàn cầu (Global Distrubution System – GDS), bán qua mạng Internet…
Để lựa các trung gian phân phối cho mình, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần phải thu thập và nắm vững các thông tin về đại lý, nhà môi giới mà mình định sử dụng. Việc lựa chọn họ cần dựa trên một số tiêu chuẩn quan trọng sau: căn cứ vào tư cách pháp nhân của họ trong hoạt động kinh doanh và các mối quan hệ của họ với các tầng lớp công chúng, căn cứ vào cơ sở vật chất kỹ thuật, vào nguồn lực tài chính cũng như nguồn lao động của họ (Chất lượng nguồn lao động, trình độ quản lý, trình độ của cán bộ điều hành).

Quyết định về quảng cáo căn hộ Venus Luxury.
Quảng cáo bao gồm các hoạt động nhằm giới thiệu thông tin cho người tiêu dùng về bất động sản và về doanh nghiệp nhằm kích thích việc mua sắm bất động sản và nâng cao uy tín của nhà kinh doanh trên thị trường. Để quyết định được phương thức quảng cáo hợp lý, nhà quản trị cần xây dựng được chiến lược quảng cáo chi tiết dựa trên: cơ sở phân tích đặc điểm của từng loại bất động sản; quan hệ cung – cầu về bất động sản đó trên thị trường; các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp (bên cung và bên cầu). 
Các hình thức và phương tiện để quảng cáo: 
+Quảng cáo bằng bảng hiệu, catalogue, brochure.
+Qua các phương tiện thông tin đại chúng.
+Gửi tờ rơi quảng cáo bất động sản qua bưu điện cho khách hàng.
+Trình bày quảng cáo tại những nơi công cộng có nhu cầu cao về nhà ở.
+ Bảng tin sinh hoạt cộng đồng và những nơi làm việc chính.
+Thông báo trên đài phát thanh và truyền hình.
+Thông báo cho những đối tượng có đủ điều kiện mua nhà theo dự án hay những nhà đầu tư bất động sản

 

0939 368 567 Đăng Ký