Giải thích một số từ ngữ khách hàng cần phải biết trước khi ký HĐMB căn hộ Venus Luxury

Giải thích một số từ ngữ khách hàng cần phải biết trước khi ký HĐMB căn hộ Venus Luxury. Nắm rõ các ý nghĩa của các thuật ngữ này sẽ tránh những tranh chấp hoặc hiểu lầm không đáng có.

“Căn Hộ” là một căn hộ chung cư trong Tòa Nhà được xây dựng theo cấu trúc kiểu khép kín theo thiết kế đã được phê duyệt, là đối tượng mua bán trong Hợp Đồng này và được mô tả về các chi tiết kỹ thuật và đặc điểm tại Điều 2 của Hợp Đồng này;

“Nhà chung cư” hoặc “Tòa Nhà” là tổ hợp công trình tòa nhà chung cư do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh bất động sản Tân Thành làm chủ đầu tư, bao gồm các căn hộ chung cư để bán, diện tích kinh doanh, thương mại, và các công trình tiện ích chung của tòa nhà, kể cả phần khuôn viên (nếu có), được xây dựng theo mục tiêu, quy mô của Dự Án;

“Hợp Đồng” là Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ thuộc Trung tâm dịch vụ và căn hộ và tất cả Phụ Lục của nó cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản do Các Bên lập và ký vào từng thời điểm trong qúa trình thực hiện hợp đồng;

Giá Bán Căn Hộ Venus Luxury là giá bán của Căn Hộ theo Hợp Đồng này, được quy định tại khoản 3.1 Điều 3 của Hợp Đồng này;

“Bảo Hành Nhà Ở” là việc khắc phục, sửa chữa, thay thế các hạng mục được liệt kê cụ thể tại Điều 10 của Hợp Đồng này khi bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi vận hành sử dụng không bình thường mà không phải do lỗi của người sử dụng Căn Hộ gây ra trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật nhà ở và theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này;

“Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ” là diện tích sử dụng riêng của Căn Hộ được tính theo kích thước thông thủy và được ghi vào Giấy chứng nhận cấp cho người mua, bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong Căn Hộ và diện tích ban công, lô gia (nếu có) gắn liền với Căn Hộ; không tính tường bao Căn Hộ, tường phân chia các Căn Hộ và diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ. Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung được
thể hiện rõ trong bản vẽ thiết kế mặt bằng Căn Hộ đã được phê duyệt;

“Diện Tích Sàn Xây Dựng Căn Hộ” là diện tích được tính từ tim tường ngăn, tường bao Căn Hộ, bao gồm cả diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong Căn Hộ; “Phần Sở Hữu Chung Trong Tòa Nhà Chung Cư” hoặc “Phần sở hữu chung” là phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung trong Tòa Nhà theo quy định của pháp luật nhà ở và được Các Bên thỏa thuận, quy định cụ thể tại Khoản 12.3 Điều 12 của Hợp Đồng này;

“Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Bán” là phần diện tích trong Nhà Chung Cư nhưng Bên Bán không bán mà giữ lại để sử dụng hoặc kinh doanh và Bên Bán cũng không phân bổ giá trị phần diện tích thuộc sở hữu riêng này vào giá bán Căn Hộ như được quy định tại Điều 12.2.

“Phần Sở Hữu Riêng Của Bên Mua” là phần Diện Tích Sử Dụng Căn Hộ được quy định tại khoản 1.6 Điều 1 của Hợp Đồng và các trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn Hộ được quy định tại Khoản 12.1 Điều 12 của Hợp Đồng này;

“Bản Nội Quy Nhà Chung Cư” là bản nội quy quản lý, sử dụng Nhà Chung Cư được quy định tại Phụ lục đính kèm theo Hợp Đồng và tất cả các sửa đổi, bổ sung trong quá trình quản lý, sử dụng Căn Hộ/Nhà Chung Cư.

“Kinh Phí Bảo Trì Phần Sở Hữu Chung Nhà Chung Cư” hay còn gọi tắt là “Phí Bảo Trì” là khoản tiền bằng 02% (hai phần trăm) giá bán Căn Hộ trước thuế mà Bên Mua có nghĩa vụ phải đóng để phục vụ cho công tác bảo trì Phần sở hữu chung trong Tòa Nhà;

“Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là các dịch vụ quản lý, vận hành cho Tòa Nhà và Căn Hộ nhằm đảm bảo cho Nhà Chung Cư được hoạt động bình thường;

“Doanh Nghiệp Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư” là đơn vị thực hiện việc quản lý, vận hành Tòa Nhà sau khi Tòa Nhà được xây dựng xong và đưa vào sử dụng;

“Bảo Trì Nhà Chung Cư Venus Luxury” là việc duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất Phần Sở Hữu Chung Trong Nhà Chung Cư nhằm duy trì chất lượng Nhà Chung Cư.

“Dự Án” là dự ánTrung tâm dịch vụ và căn hộ được triển khai tại địa chỉ Số 66 Tân Thành Phường 12 Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh do Bên Bán làm chủ đầu tư theo tên thương mại Venus Luxury.

“Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Căn Hộ” hoặc gọi tắt là “Giấy Chứng Nhận” nghĩa là một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được cấp cho chủ sở hữu hợp pháp của Căn Hộ theo quy định của pháp luật;

Dự án căn hộ venus luxury quận 5
Dự án căn hộ venus luxury quận 5

“Ban Quản Trị Tòa Nhà” là một ban do hội nghị nhà chung cư của Tòa Nhà bầu ra, bao gồm các chủ sở hữu và/hoặc đại diện của các chủ sở hữu các Căn Hộ và các phần diện tích khác trong Tòa Nhà, đại diện đơn vị quản lý Tòa Nhà và đại diện của Chủ Đầu Tư, nhằm quản lý, vận hành Tòa Nhà và thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật và theo sự thống nhất của cộng đồng dân cư trong Tòa Nhà;

“Hội Nghị Nhà Chung Cư” là hội nghị có sự tham gia của các đại diện chủ sở hữu và người sử dụng Căn Hộ theo quy định của pháp luật.

“Thời Hạn Bàn Giao Căn Hộ” là thời hạn mà Bên Bán phải bàn giao Căn Hộ cho Bên Mua, được quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng này;

“Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà mỗi Bên hoặc Các Bên trong Hợp Đồng không thể lường trước được và không thể khắc phục được để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các trường hợp được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng được Các Bên nhất trí thỏa thuận cụ thể tại Điều 15 của Hợp Đồng.

0939 368 567 Đăng Ký