Giá bán bất động sản

Giá cả bất động sản được hình thành trên cơ sở quan hệ cung cầu về bất động sản trên thị trường. Tuy nhiên, bất động sản là hàng hóa đặc biệt nên có một số đặc trưng riêng như sau :

Tính khu vực : mỗi bất động sản gắn liền với một địa điểm nhất định, không thể di dời, phản ánh rõ nét sự khác biệt về vị trí địa lý , nên do đó, cùng một diện tích như nhau nhưng ở vị trí khác nhau thì giá cả có thể chênh lệch nhiều hay ít

Tính song trùng : bất động sản bao giờ cũng gắn liền vói diện tích đất đai nhất định như công trình nhà cửa, xây dựng, nhà máy . . .Do đó, giá cả bất động sản bao gồm cả gíá đất và giá công trình gắn liền với đất.

Tìm hiểu về giá bán dự án căn hộ Venus Luxury quận 5

Tính đa dạng của giá cả bất động sản : có nhiều loại giá khác nhau căn cứ vào công dụng của bất động sản, cụ thể :

  • Giá thuê : dùng trong giao dịch cho thuê
  • Giá thị trường : dùng trong giao dịch mua bán
  • Giá đền bù : dùng trong giải phóng mặt bằng
  • Giá thế chấp : dùng để thế chấp vay tiền
  • Giá tính thuế : dùng để xác định số thuế phải nộp cho Nhà nước
  • Giá khởi điểm đấu giá : dùng trong đấu giá

Giá cả bất động sản được hình thành trong từng giao dịch riêng lẻ : vì thực chất là giao dịch quyền lợi mà bất động sản đó mang lại, nên quyền lợi không giống nhau thì giá cả phải khác nhau và nó cũng phụ thuộc vào tính cá biệt của người mua và người bán.

Trong dài hạn, giá cả bất động sản luôn có khuynh hướng tăng lên vì đất đai là tài nguyên có hạn

Mối quan hệ hữu cơ giũa thị trường tài chính và thị trường bất động sản : vì bất động sản có giá trị lớn – nhu cầu vốn rất lớn nhà đầu tư dựa vào thị trường tài chính để có vốn và ngược lại lượng vốn huy động được trên thị trường tài chính cũng được đầu tư trên thị trường bất động sản. Do đó biến động của thị trường này sẽ lôi kéo biến động của thị trường kia, nên trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 ở Châu Á và 2008 ở Mỹ cho thấy nó gắn liền vói khủng hoảng của thị trường bất động sản

0939 368 567 Đăng Ký