Đánh giá hoạt động Marketing dự án Venus Luxury

Đánh giá hoạt động Marketing dự án Venus Luxury. Đánh giá hoạt động marketing trong kinh doanh bất động sản căn hộ tại dự án Venus Luxury.

Nghiên cứu thị trường căn hộ và khách hàng mua căn hộ Venus Luxury.
Hoạt động nghiên cứu thị trường và khách hàng gặp nhiều khó khăn và chưa thật sự đạt được hiệu quả vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, cụ thể như sau:
- Khách quan:
+ Thị trường bất động sản chưa có tính minh bạch cao, các thông tin chưa thật sự đầy đủ về mọi mặt.
+ Rất khó xác định được một cách chính xác cung và cầu thị trường bất động sản do thị trường vẫn còn mang yếu tố tâm lý đám đông, các hoạt động chi phối gây sốt ảo, tạo thông tin sai lệch vẫn diễn ra thường xuyên.
+ Tâm lý khách hàng còn nhiều e ngại đối với các cuộc phỏng vấn nghiên cứu trực tiếp dẫn đến thông tin thu thập đôi lúc chưa phản ánh đúng thực trạng.
- Chủ quan:
+  Công ty vẫn chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu thị trường, từ đó chưa có sự quan tâm đúng mức cho hoạt động nghiên cứu thị trường.
+  Hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty vẫn chưa có, dẫn đến các hoạt động nghiên cứu ít có số liệu tham khảo.
+ Hạn chế về mặt tài chính và nhân lực dẫn đến không thể thực hiện được các nghiên cứu thị trường mang tính dài hạn và quy mô lớn.
+ Trình độ chuyên môn nhân viên còn hạn chế chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, chưa biết ứng dụng các phương thức nghiên cứu khoa học vào thực tế
+ Các hoạt động nghiên cứu trong doanh nghiệp còn khá rời rạc, các thông tin thu thập được chưa thực sự tạo đủ cơ sở dữ liệu cho việc ra quyết định marketing cũng như các quyết định kinh doanh.

0939 368 567 Đăng Ký