Đánh giá hoạt động chiêu thị căn hộ Venus Luxury

Đánh giá hoạt động chiêu thị căn hộ Venus Luxury. Phân tích khó khăn đối với việc chiêu thị căn hộ Venus Luxury đến khách hàng có nhu cầu

- Các hình thức quảng cáo đang áp dựng tuy có chi phí thấp nhưng lại chưa thật sự đạt hiệu quả cao, lượng khách hàng phản hồi đạt tỷ lệ thấp.
- Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty đối thủ gây nhiều khó khăn trong hoạt động quảng cáo.
- Các hình thức quảng cáo chưa có tính sáng tạo, chưa tạo được sự khác biệt về cả mặt hình thức lẫn nội dung, các kênh quảng cáo còn mang tính rập khuôn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường cũng như khách hàng.
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh và hoạt động chiêu thị. Kế hoạch chiêu thị đôi lúc chưa đáp ứng được nhu cầu của hoạt động kinh doanh về mặt thời gian.
- Thương hiệu công ty vẫn chưa có độ phủ rộng, chưa tạo được sự tin tưởng cho các đối tác cũng như là khách hàng.
- Chưa xây dựng được các quy trình hoạt động hậu marketing, chưa có các chính sách chăm sóc khách hàng cụ thể sau khi thực các hoạt động kinh doanh, các hình thức chăm sóc khách hàng còn mang tính tự phát, chưa có tính thống nhất nhằm tạo nên nét riêng biệt cho công ty.
- Chưa xác định rõ chi phí chiêu thị cho mỗi giao dịch thành công từ đó dẫn đến nhiều khó khăn trong việc đề xuất các chiến lược chiêu thị cũng như đánh giá hoạt động chiêu thị.

Vai trò của thương hiệu căn hộ Venus Luxury trong lòng khách hàng: muốn kinh doanh bền vững, nhất thiết phải tạo dựng cho mình một thương hiệu mạnh, nghĩa là định vị được vị trí của bất động sản, của công ty trong tâm lý khách hàng. Khi bất động sản có thương hiệu thì sẽ làm tăng giá trị của nó trên thị trường, bảo vệ doanh nghiệp trước đối thủ cạnh tranh, đảm bảo đươc sự an toàn cho bất động sản và những biến động bất lợi thị trường doanh nghiệp sẽ dễ dàng bán  được với giá có lợi nhất. Đối với người tiêu dùng, thương hiệu làm cho họ tin tưởng vào chất lượng, yên tâm và tự hào khi sử dụng sản phẩm, thương hiệu giúp người tiêu dùng  định hướng và đi đến quyết định tiêu dùng dễ dàng hơn, giảm thiểu rủi ro trong quá trình mua sắm bất động sản.

0939 368 567 Đăng Ký