Các nguyên tắc khi mua bán căn hộ Venus Luxury

Tổng hợp các nguyên tắc về việc thanh toán căn hộ Venus Luxury, quyền lợi khách hàng khi mua căn hộ cũng như các nguyên tắc chung giữa bên bán và bên mua.

Khi thực hiện mua căn hộ tại dự án Venus Luxury hay bất kỳ căn hộ nào khác. Khách hàng cần phải chú ý các khoản tiền mà mình phải đóng mỗi đợt. Theo quy định, trong việc giao dịch mua bán căn hộ hình thành trong tương lai thì có thể được thực hiện nhiều lần nhưng cần phải tuân thủ nguyên tắc sau:

  • Lần đóng đầu tiên khi mua căn hộ Venus Luxury sẽ không được vượt quá 30% tổng số tiền phải đóng khi mua căn hộ
  • Những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ dự án nhưng không được quá 70% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ khi chưa bàn giao nhà. Đối với trường hợp dự án căn hộ được đầu tư và phát triển bởi các doanh nghiệp có vốn nước ngoài thì không được vượt quá 50%. Một số khách hàng không lưu ý điểm này nên đôi lúc trong hợp động nhiều chủ đầu tư đưa ra lịch thanh toán theo thời gian mà không theo tiến độ. Dẫn đến việc dự án không có xây dựng mà khách hàng bắt buộc phải đóng theo đúng thời gian. Nếu không đóng tiền thì lại bị chủ đầu tư phạt hợp đồng, gây ra những tranh chấp và thiệt hại cho khách hàng.
  • Khi nhận bàn giao căn hộ thì khách hàng thanh toán cho chủ đầu tư dự án Venus Luxury không vượt quá 95%. 5% còn lại sẽ được đóng khi khách hàng nhận được chứng nhận quyền sủ dụng đất và quyền sở hữu căn hộ do cơ quan nhà nước cấp.
  • Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án Venus Luxury cũng phải cam kết đảm bảo sử dụng số tiền đã đóng của khách hàng theo đúng mục đích sử dụng.

Một số quyền lợi của khách hàng khi mua căn hộ Venus Luxury nhưng lại ít được khách hàng tận dụng:

Khách hàng đã xuống tiền mua căn hộ Venus Luxury được quyền yêu cầu chủ đầu tư Vietcomreal cung cấp thông tin về tiến độ xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình. Đối với 2 quyền lợi sau khách hàng thường ít tận dụng hoặc có sử dụng thì thông thường sẽ bị chủ đầu tư dự án từ chối. Đối với dự án Venus Luxury thì chủ đầu tư Vietcomreal luôn luôn cam kết hỗ trợ và cung cấp đầy đủ thông tin cho các khách hàng có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

Phối cảnh tổng thể dự án Venus Luxury quận 5
Phối cảnh tổng thể dự án Venus Luxury quận 5

Một số nguyên tắc chung giữa chủ đầu tư và khách hàng khi mua bán căn hộ Venus Luxury

  • Chủ đầu tư bán căn hộ Venus Luxury cho khách hàng cũng phải kèm theo quyền sử dụng đất.
  • Chủ đầu tư phải phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu; đồng thời phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán.
  • Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải thống nhất về thời hạn thuê đất.
  • Khách hàng mua căn hộ Venus Luxury, phần diện tích trong nhà chung cư, được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Việc mua căn hộ phải kèm theo hồ sơ về căn hộ và dự án
  • Thời điểm chuyển quyền sở hữu căn hộ Venus Luxury là thời điểm bên bán bàn giao căn hộ đã thanh toán đủ tiền cho bên chủ đầu tư Vietcomreal, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
0939 368 567 Đăng Ký