Các lực lượng tham gia thị trường bất động sản.

Tìm hiểu về các đối tượng tham gia vào thị trường bất động sản nói chung và bất động sản căn hộ nói riêng

• Nhà nước:
Trong thực tiễn của đất nước ta hiện nay, Nhà nước là lực lượng có vai trò rất lớn trong việc tham gia cũng như tác động đến thị trường bất động sản, thể hiện trên một số điểm sau:
- Nhà nước ban hành các quy định về quản lý bất động sản, về nghĩa vụ tài chính có liên quan đến quyền sử dụng đất, và đặc biệt là vạch ra quy hoạch về việc sử dụng đất và quy định về xây dưng.
- Trong quá  trình cải tổ, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước cũng như chỉnh trang đô thị có một số nhà xưởng, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước cần bán. Đây là nguồn cung ứng khá quan trọng cho thị trường bất động sản.
• Nhà đầu tư:
Bao gồm nhà  đầu tư vào ngành kinh doanh bất động sản và và vào các ngành kinh tế khác.
- Đối với nhà đầu tư vào ngành kinh doanh bất động sản, vai trò của học và đặc biệt quan trọng trên thị trường bất động sản, hoạt động của họ làm cho thị trường bất động sản sôi động và phát triển. Trên thị trường học vừa đóng vai trò là người mua vừa đóng vai trò là người bán trong đó vai trò người bán là chủ yếu.
- Đối với các nhà đầu tư vào các ngành kinh tế khác thì vai trò của họ trên thị trường chủ yếu là người mua. Họ tạo nên cầu trên thị trường bất động sản, đặc biệt trên thị trường nhà xưởng công nghiệp cũng như thị trường bất động sản phục vụ cho hoạt động thương mại, dịch vụ, khách sạn, cao ốc văn phòng,…
• Người mua và người bán thông thường:
Họ là những người dân bình thường có nhu cầu mua hoặc bán bất động sản vì nhiều lý do khác nhau. Họ có thể là:
- Người mua đơn thuần.
- Người bán đơn thuần: bán bất động sản để chuyển hóa thành vốn dung vào việc khác.
- Vừa bán vừa mua: bán bất động sản ở nơi này để mua bất động sản ở nơi khác do nhu cầu chuyển nơi sinh sống.
Họ là đối tượng quan trọng mà các nhà kinh doanh bất động sản nhắm tới đặc biệt là các nhà kinh doanh trên thị trường nhà ở.
• Người môi giới:
Họ là những người tư vấn cung cấp cho người mua, người bán những thông tin cần thiết về việc giao dịch mua bán bất động sản. Nhờ họ mà hoạt động trên thị trường bất động sản được trôi chảy. Họ cũng là nguồn để khai thác thông tin về thị trường bất động sản mà nhà thẩm định giá cần quan tâm. Nhà nước khuyến khích hoạt động môi giới chuyên nghiệp.
• Các ngân hàng và tổ chức tín dụng:
Các ngân hàng và tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường bất động sản thông qua việc cung ứng nguồn tài chính cho sản xuất và tiêu thụ bất động sản. Nhờ có ngân hàng vá các tổ chức tín dụng bất động sản mà thị trường bất động sản có thể phát triển với quy mô lớn.

Xem thêm về dự án Venus Luxury quận 5
 

0939 368 567 Đăng Ký