Các hành vi bị nghiêm cấm đối với khách hàng sở hữu căn hộ Venus Luxury

Theo quy đinh pháp luật, khách hàng sở hữu căn hộ Venus Luxury bị cấm thực hiện các hành vi được nêu ra dưới đây. Quý khách hàng nên nắm rõ các điều này và tuân thủ đúng để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

– Cản trở cơ quan chính quyền, hoặc chủ sở hữu căn hộ Venus Luxury thực hình các quyền và nghĩa vụ về sở hữu, sử dụng và giao dịch căn hộ.

– Chiếm dụng căn hộ trái pháp luật, lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung của toàn thể cư dân dự án. Thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong trong căn hộ.

– Sở dụng các phần diện tích, các trang thiết bị sở hữu chung của dự án vào mục đích riêng; sử dụng sai mục đích phần sở hữu riêng hoặc phần diện tích thương mại dịch vụ trong tòa nhà dự án đã được nhà nước hoặc các cơ quan thẩm quyền phê duyệt công năng. Nếu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng thì phải có sự thẩm duyệt và cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

– Thực hiện các hành vi giao dịch, chuyển nhượng, cho thuê căn hộ Venus Luxury không đúng quy định pháp luật, như bán căn hộ cho người nước ngoài không đủ điều kiện mua nhà ở Việt Nam.

– Cải tạo, cơi nới, sữa chữa căn hộ mà không có sự cho phép của ban quản trị dự án; hoặc cố ý gây ra hư hỏng, thiệt hại cho dự án trong quá trình cải tạo sữa chữa căn hộ.

– Sử dụng căn hộ Venus Luxury vào mục đích không phải để ở, ví dụ như làm văn phòng đại diện công ty; làm nơi chế biến sản xuất các loại hàng hóa.

– Đối với những khách hàng sở hữu lô thương mại dự án Venus Luxury, không được kinh doanh các loại vật liệu cháy nổ, gây ôi nhiễm môi trường, gây tiếng ồn và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

– Báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực về nhà việc đăng ký tạm trú tạm vắng.

Trên đây là một số thông tin khách hàng mua căn hộ Venus Luxury cần lưu ý trong quá trình sinh sống và làm việc tại dự án. Hiểu rõ và tuân thủ nghiêm các quy định trên là tuân thủ theo pháp luật, góp phần tạo nên một cộng đồng dân cư Venus Luxury văn minh và hài hòa.

Phối cảnh dự án venus luxury quận 5
Phối cảnh dự án venus luxury quận 5
0939 368 567 Đăng Ký