Bất động sản chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật

Bất động sản là loại tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi cơ quan đơn vị cũng như của mỗi người dân.

Các quan hệ giao dịch về bất động sản thường có tác động rất mạnh đến hầu hết những hoạt động kinh tế và xã hội. Để tăng cường vai trò của mình, duy trì sự ổn định và khai thác có hiệu quả các nguồn nội lực cho phát triển nhà nước phải quan tâm đến bất động sản và thị trường bất động sản, phải ban hành các văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện vai trò và chức năng quản lý đối với hoạt động của thị trường bất động sản.

Chính vì lẽ đó, luật nhà ở năm 2013 ra đời đã góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của bất động sản căn hộ trong những năm gần đây. Đặc biệt là các khu đô thị lớn như Thành phố hồ chí minh và Hà Nội. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, đã có hàng trăm dự án căn hộ được cấp phép đâu tư và triển khai. Điều này đã thu hút được nguồn vốn cực kỳ lớn đổ vào thị trường căn hộ.

Tìm hiểu thêm về Dự án căn hộ Venus Luxury quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh

Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn, do đó, việc quản lý của Nhà nước đối với chúng bằng pháp luật là cơ sở để bảm đảm an toàn cho các giao dịch bất động sản. Mọi bất động sản đều được Nhà nước quản lý như đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, cũng như các biến động của chúng. Mọi giao dịch bất động sản phải có sự giám sát của Nhà nước, đặc biệt trong khâu đăng ký pháp lý. Sự tham gia của Nhà nước vào thị trường bất động sản thông qua yếu tố pháp luật sẽ làm cho thị trường bất động sản ổn định hơn và an toàn hơn.

Việc nhà nước tham gia vào vấn đề giám sát các giao dịch bất động sản đã hạn chế đi rất nhiều những hành vi lừa đảo, gian dối trong việc mua bán bất động sản. Đặc biệt là đối với những dự án căn hộ, trước đây khi các cơ sở pháp lý còn hạn chế, việc các chủ đầu tư căn hộ rao bán căn hộ trong khi giấy tờ chưa đầy đủ diễn ra tràn lan. Điều này gây nên thiệt hại cũng như những tranh chấp đối với những khách hàng đã trót bỏ tiền mua căn hộ. Nhận thấy những hạn chế này, luật kinh doanh bất động sản ra đời giúp thị trường căn hộ phát triển bền vững hơn trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, việc thường xuyên thay đổi và điều chỉnh các luật về đầu tư dự án căn hộ cũng giúp cho người dân khi muốn mua căn hộ cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Bất động sản được đăng ký pháp lý theo đúng pháp luật sẽ có giá trị hơn, chúng được tham gia vào tất cả các giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, trao đổi, cho thuê, thế chấp, góp vốn liên doanh, cổ phần…Hơn nữa, thông qua kiểm soát thị trường bất động sản, Nhà nước tăng được nguồn thu ngân sách từ thuế đối với các giao dịch bất động sản. Mặt khác, bất động sản gắn liền với đất đai mà đất đai về bản chất thuộc sở hữu toàn xã hội. Do vậy bất động sản chịu sự chi phối mạnh mẽ của pháp luật và sự quản lý của Nhà nước.

Bất động sản là tài sản đầu tư trên đất bao gồm cả giá trị đất đai sau khi đã được đầu tư. Mà đầu tư tạo lập Bất động sản thường sử dụng một lượng vốn lớn với thời gian hình thành Bất động sản cũng như thu hồi nguồn vốn dài. Khi Bất động sản tham gia lưu thông trên thị trường Bất động sản, các giá trị cũng như các quyền về Bất động sản được đem ra trao đổi, mua bán, kinh doanh v.v.. giải quyết vấn đề lưu thông tiền tệ, thu hồi vốn đầu tư và mang lại lợi nhuận cho các bên giao dịch. Điều này chứng tỏ thị trường Bất động sản là đầu ra quan trọng của thị trường vốn.

Điển hình như những năm các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán thắng lớn thì xu hướng kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản, do yếu tố chuyển một phần lợi nhuận sang một sang các tài sản bền vững hơn. Năm 2016 - 2018 đón nhận sự phát triển vượt bậc của các dự án căn hộ khi rất nhiều dự án được đầu tư xây dựng. 

Ngược lại, thị trường Bất động sản hoạt động tốt là cơ sở để huy động được nguồn tài chính lớn cho phát triển kinh tế thông qua thế chấp và giải ngân (Theo thống kê, ở các nước phát triển lượng tiền ngân hàng cho vay qua thế chấp bằng Bất động sảnchiếm 80% trong tổng lượng vốn cho vay).

Ngoài ra, thị trường Bất động sản còn có quan hệ trực tiếp với thị trường xây dựng và qua đó mà bắc cầu tới các thị trường vật liệu xây dựng và đồ nội thất, thị trường lao động v.v.. dao động của thị trường này có ảnh hưởng lan toả tới sự phát triển ổn định của nền kinh tế quốc dân.
 

0939 368 567 Đăng Ký